Aya kende niemand toen ze pas in België was. Via de inburgeringscursus van Bon hoorde ze spreken over vrijwilligerswerk. Door zelf als vrijwilliger aan de slag te gaan leerde ze veel mensen kennen en kan ze een steentje bijdragen aan de maatschappij waarin ze leeft. Dit helpt haar om zich thuis te voelen in Brussel.