Persoonsgegevens verzamelen

De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In één geval vragen we persoonlijke informatie: als je via het contactformulier een vraag stelt of een suggestie doet. Het Agentschap eerbiedigt je persoonlijke levenssfeer en levert volgende wettelijke garanties als het persoonsgegevens opvraagt via deze website:

  • Het verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Het Agentschap maakt je persoonsgegevens niet bekend aan derden, noch gebruikt het die voor directmarketingdoeleinden.
  • Je hebt altijd toegang tot je persoonsgegevens, je kan de juistheid ervan verifiëren en onjuistheden laten verbeteren.
  • Het Agentschap Integratie en Inburgering treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.
  • Details over de wettelijke garanties kan je opvragen via het contactformulier van onze hoofdzetel.

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Het Agentschap Integratie en Inburgering beheert deze website. Als er iets verandert aan bovenstaande situatie, zal het Agentschap Integratie en Inburgering deze privacyregeling aanpassen en de wijzigingen vermelden op deze pagina.

Heb je vragen over privacy en gegevensbescherming?

Contacteer dan de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van het Agentschap Integratie en Inburgering. Opgelet, gebruik dit e-mailadres enkel voor vragen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming.

Meer informatie

Meer over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer: