Andrea Ayala vluchtte in 2018 uit El Salvador, waar ze de algemene directeur was van een NGO voor LGBTQIA+ mensen in haar thuisland en regionaal in Centraal-Amerika. "Maar het was er niet veilig voor mijn leven, en dat van mijn familie, dus ik moest vertrekken." Vandaag is Andrea één van de beroepsinlevingsstagiairs (BIS) bij Stad Gent.

Naomi Mike, HR-coördinator Diversiteit en Inclusie bij Stad Gent, geeft meer uitleg: "Bij BIS-stages geven we mensen met een buitenlandse herkomst of met een arbeidsbeperking de kans om op hun niveau (bachelor of master) ervaring op te doen. Schepen Bram Van Braeckevelt vult aan: "Dat men zich comfortabel voelt in een job, en dat iedereen aan de slag kan, is belangrijk voor iedereen. Het begint met een inhaalbeweging, met een focus op instroom, maar finaal investeren we in de inclusieve werkvloer, die er is voor elke Gentenaar."

Het is een win-win-situatie. De stad maakt kennis met de rijke ervaring van Andrea, en Andrea kan Nederlands oefenen en werkervaring opdoen op het niveau van haar opleiding. Andrea voelt zich "erkend als professional, dat is belangrijk."

Niet alleen stad Gent maakt werk van een inclusieve werkvloer. Veel steden en gemeenten hebben een diversiteitsbeleid, met een aangepast werving- en rekruteringsbeleid, interne vorming en gedragscodes, taalondersteuning, stages ... Zo geven ze alle medewerkers de kans om te groeien, en zorgen ze voor een dienstverlening die beter afgestemd is op de diversiteit onder de bewoners.

Ontdek in de databank van VVSG wat lokale besturen doen om hun werkvloer inclusiever te maken. Snuister verder en ontdek ook lokale initiatieven rond antidiscriminatie, onthaalbeleid, ontmoeting en participatie, en zoveel meer!