Adila werkt als vrijetijsdcoach bij Stad Genk en helpt nieuwkomers om hun sociaal netwerk uit te bouwen in Genk. Dat doet ze via vrijetijdsactiviteiten en vrijwilligerswerk. "Ik heb zelf ook een migratie-achtergrond, en wilde daarom een job zoeken waar ik anderstalige mensen vanuit mijn eigen ervaring kan helpen."

Zo organiseert Stad Genk bijvoorbeeld fietslessen, waar nieuwkomer Rana dankzij Adila de weg naar vond. "Ik heb geen auto, dus leren fietsen is belangrijk voor mij", vertelt Rana. "Ik kan nu boodschappen doen. De fiets maakt mij onafhankelijk."

Veel lokale besturen werken aan samenleven in diversiteit in de vrijetijdscontext. Vrijetijdsparticipatie biedt kansen om Nederlands te leren, vrijwilligerswerk te doen, mensen te ontmoeten, samen een passie te beleven, kortom, om te participeren aan het leven in de gemeente.

Ontdek in deze databank hoe lokale besturen vrije tijd inclusiever maken. Snuister verder om ook alle initiatieven te leren kennen rond antidiscriminatie, inclusief personeelsbeleid, onthaalbeleid en zoveel meer!